Kiedy 1+1=3

25.08.08

Strach i lęk przed reakcją rodziców był prawie zawsze pierwszą reakcją nastolatek, gdy zorientowały się, że są w ciąży – wynika z badań przeprowadzonych przez CBOS na temat sytuacji młodocianych matek w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1 = 3”. Uczestniczki badania często były zaskoczone faktem, że są w ciąży i wiele z nich nie było na tyle odważnych by samodzielnie poinformować najbliższych o swoim stanie.

W momencie powiadomienia o zajściu w ciążę większość dziewczyn mogła liczyć na pomoc i wsparcie swoich rodziców.

Warto zwrócić uwagę na zachowanie partnerów, z których wielu było już poinformowanych o możliwej ciąży (np. wspólne kupowanie testów), ale mimo to, na jej potwierdzenie reagowali lękiem, byli sfrustrowani, zestresowani, lub po prostu niedowierzali. Z wielu relacji wynika, że ich zachowanie z czasem ulegało pozytywnym przemianom: pojawiał się spokój, zadowolenie, niektórzy okazywali radość.

Duża część nastolatek miała obawy przed reakcją szkoły, zwłaszcza nauczycieli. W znacznie mniejszym stopniu bały się nieprzychylnego odbioru przez rówieśników bądź otoczenie. Postępowanie kolegów i koleżanek zazwyczaj (choć nie zawsze) było przyjazne, choć jednocześnie infantylne: dziewczyny cieszyły się, że „zostaną ciociami”, była chwilowa fascynacja niecodzienną sytuacją. Zdarzało się, że przyszłe mamy słyszały, jak za ich plecami wygłaszane są różne nieprzyjemne komentarze. W późniejszym okresie, gdy ciąża była już widoczna, niektóre dziewczyny spotykały się z przykrymi reakcjami dalszego otoczenia: sąsiadów lub obcych osób.

Inną, często wymienianą przez uczestniczki badania obawą, była wątpliwość, czy sobie poradzą. Kryło się pod tym szereg problemów: sprawy materialne, finansowe, świadomość nowych obowiązków, kwestia dalszej nauki, budzące się poczucie odpowiedzialności.

Nastolatki miały też lęki naturalne dla wszystkich kobiet, które spodziewają się dzieci, takie jak: ból związany z porodem, martwiły się, czy dziecko urodzi się zdrowe itp.

Z badania CBOS przeprowadzonego w ramach Kampanii „Kiedy 1+1=3” wynika także, że w czasie ciąży największego wsparcia emocjonalnego i materialnego na ogół udzielała dziewczynie najbliższa rodzina (rodzice, babcia, siostra), rzadziej - rodzice ojca dziecka lub partner - tylko w sytuacji jeśli pracował. Podobnie było po urodzeniu dziecka. Niektóre otrzymywały alimenty albo sporadycznie korzystały ze wsparcia opieki społecznej. Charakterystyczne jest to, że młodociane matki nie zdawały sobie zazwyczaj sprawy, ile kosztuje utrzymanie dziecka, ponieważ za wszystko płacili rodzice.

Kobiety oceniając wpływ urodzenia dziecka w tak młodym wieku na swoje życie mówiły
o różnych pozytywnych zmianach:
* mają dziecko, które kochają,
* zwiększyła się ich mobilizacja życiowa,
* są bardziej dojrzałe emocjonalnie i życiowo,
* mają odchowane dziecko i spokój.

Istotny jest natomiast fakt, że młodociane matki zwróciły uwagę także na szereg problemów i trudności, jakie się pojawiły, a o których wcześniej nie pomyślały:
* trudność godzenia nauki z zajmowaniem się dzieckiem,
* konieczność zakończenia edukacji na niższym poziomie,
* nowe trudne obowiązki i odpowiedzialność,
* radykalna zmiana trybu życia; brak czasu dla siebie, brak życia towarzyskiego, zabawy („wszyscy się bawili, a ja bawiłam dziecko”),
* brak umiejętności ułożenia sobie życia z ojcem dziecka wynikającej z niedojrzałości, żal, że dziecko nie ma lepszego biologicznego ojca.

Wśród największych problemów nastoletnie matki wymieniały trudności finansowe, mieszkaniowe (mieszkanie u rodziców, brak prywatności), kłopoty szkolne i wychowawcze, zdrowotne, a także konieczność ograniczenia życia towarzyskiego.

„Zastanawiam się, czy będę w stanie, jako młoda matka, zapewnić mojemu dziecku odpowiednie warunki do rozwoju. Obawiam się, że sobie nie poradzę. Chciałabym udowodnić wszystkim, że dam sobie radę, ale mimo wszystko odczuwam lęk” – wyznała jedna
z uczestniczek badania – „Tak naprawdę to mało wiem o wychowywaniu dziecka, sama jestem dzieckiem...”

Przyjście na świat dziecka w większości przypadków nie przerwało edukacji młodocianych matek. Dotyczy to zarówno najmłodszych uczestniczek badania, obecnie jeszcze niepełnoletnich, jak i dorosłych, które urodziły dawniej. Z badań wynika, że urodzenie dziecka w młodym wieku nie wykluczało kontynuowania nauki, w tym studiów,
w późniejszym okresie, gdy dziecko jest trochę starsze. Jednak niektóre z dziewcząt spotkały się z niechętną reakcją dyrekcji szkoły i/lub nauczycieli. Zdarzało się, że napotykały na szereg utrudnień z ich strony, np. nie uzyskały zgody na indywidualny tok nauczania. Pojawiały się też przypadki, że dziewczyny z powodu ciąży na żądanie dyrektora musiały przerwać naukę lub zmienić szkołę. Były również takie sytuacje, że to rodzice zmuszali córkę, by rzuciła szkołę.

Po pojawieniu się dziecka kobiety zazwyczaj tworzyły z ojcem dziecka nieformalny związek. Spośród szesnastu respondentek, które urodziły ponad rok temu, siedem nie ma kontaktu
z ojcem dziecka, w tym trzech mężczyzn wyparło się ojcostwa. Wiele z nich ma nieustabilizowaną sytuację życiową.

„Związki powstałe w wyniku zajścia nastolatki w ciążę często nie wytrzymują próby czasu. Wynika to z tego, że młodzi ludzie nie są jeszcze gotowi do podjęcia wyzwania, jakim jest rodzicielstwo. Często też pojawiające się nowe obowiązki są na tyle trudne, że młodych przerastają, zwłaszcza mężczyzn. Najprostszym więc rozwiązaniem w tej sytuacji jest dla nich ucieczka. Ale zdarza się również tak, że biorą sprawy w swoje ręce. Chłopak czuje się na tyle odpowiedzialny, że znajduje pracę i opiekuje się swoją partnerką i dzieckiem” – mówi Piotr Kalbarczyk z Towarzystwa Rozwoju Rodziny.

„Dlatego tak ważnym zadaniem jest edukacja młodych ludzi w zakresie antykoncepcji. Jako organizatorzy Kampanii na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa chcemy zwrócić uwagę na istniejący problem społeczny, by młodzi ludzie podejmowali świadome zachowania seksualne i uniknęli w ten sposób dylematów, które czasem mogą prowadzić do dramatów rodzinnych” – dodaje Magdalena Bober z firmy Gedeon Richter Plc., która jest inicjatorem Kampanii.

Nastolatki oceniając swoje decyzje i wybory z perspektywy czasu mówią, że gdyby mogły cofnąć czas to albo rozpoczęłyby współżycie seksualne później, argumentując decyzję tym, że 16 – 17 lat to zbyt młody wiek by podejmować inicjację seksualną, albo – jeśli rozpoczęłyby w tym samym wieku – stosowałyby środki antykoncepcyjne.Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa „Kiedy 1+1=3”
Inspiracją do powstania Kampanii były niepokojące statystyki dotyczące nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych młodych ludzi, a także niedostateczną wiedzą nt. antykoncepcji w Polsce. Potwierdziły to przeprowadzone w kwietniu br. badania nt. postaw i zachowań seksualnych młodych Polaków oraz badanie sytuacji młodocianych matek. Celem kampanii jest edukacja młodych ludzi
nt. odpowiedzialnych zachowań seksualnych poprzez uświadamianie ich, że z seksem zawsze będzie wiązał się temat macierzyństwa i rodzicielstwa. Kampania na Rzecz Świadomego Rodzicielstwa ma za zadanie promować świadomość antykoncepcyjną oraz świadome planowanie rodziny, aby
w przyszłości rodzicami stawali się ludzie dojrzali do decyzji o posiadaniu potomstwa. Zdaniem specjalistów głównym czynnikiem pozwalającym realizować świadome rodzicielstwo jest wiedza. Bez informacji na temat antykoncepcji i bez swobodnego dostępu do niej, nikt nie zrealizuje skutecznie swoich planów, szczególnie w tak delikatnej materii jaką jest sfera intymna. Dlatego organizatorzy Kampanii postawili sobie za cel edukację. W ramach przeprowadzonego Miesiąca Świadomego Rodzicielstwa Kampania odwiedziła z akcjami edukacyjnymi Lublin, Kraków, Wrocław, Gdańsk i Toruń. Rozdano ponad 4000 przewodników po antykoncepcji. W każdym mieście była możliwość skorzystania z porad specjalistów: ginekologa i/lub seksuologa.
Patronat honorowy nad Kampanią objęli: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
i Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Inicjatorem Kampanii jest firma Gedeon Richter Plc. – patron świadomego rodzicielstwa.

* Badanie CBOS, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat
** Badanie CBOS, kwiecień 2008, wywiady pogłębione z 30 młodocianymi matkami z różnych regionów Polski, 14 kobiet urodziło w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 6 nie później niż 5 lat temu, 5 ponad 5 lat temu i 10 ponad 10 lat temu.

Dodatkowych informacji udziela:

Magdalena Bober
Public Relations Manager
m.bober@gedeonrichter.com.pl
tel. (22) 642 67 39, lub 0 695 808 230

Izabela Sałamacha - Feedback/Hill & Knowlton
izabela.salamacha@hillandknowlton.pl
Tel. (22) 646 22 02 – 04 lub 0 609 900 492

Aleksandra Sienkiewicz - Feedback/Hill & Knowlton
aleksandra.sienkiewicz@hillandknowlton.pl
Tel. (22) 646 22 02 – 04 lub 0 609 503 657


Bibliografia

  1. inf. prasowa
Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2010-06-30]. Kiedy 1+1=3. Protokół dostępu: http://www.genetyk.pl/doniesienia/6654 [Pobrano dnia: 2020-09-27].

podziel sie, promuj ten tekst

Słowa kluczowe

Dodaj komentarz

Kto czytał ten artykuł

  • julia0003
  • stefanmaterzynski
  • anita00111
  • kamil.new.new2.test
  • kignas
  • jjosephin
  • lapa122
  • danwiko
  • natawariata