PROPER MEDICAL WRITING w Krakowie

29.01.10

W dniach 26-27 lutego 2010 w Krakowie, w ramach projektu Proper Medical Writing odbędzie się czwarte już szkolenie PRESENTING MEDICAL DATA & MEDICAL WRITING. Jest to szkolenie kompleksowo obejmujące proces publikacyjny ze szczególnym uwzględnieniem tematu pisania artykułów medycznych w języku angielskim.
Głównym wykładowcą jest dr John Carpenter, profesor Uniwersytetu w Manchester, członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pisarzy Medycznych oraz twórca europejskich wytycznych recenzji wzajemnych w publikacjach medycznych (peer-review).

Podczas warsztatów z pisania medycznego uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach z redagowania i recenzowania artykułów medycznych. Tematem warsztatów poświęconych prezentacji wyników badań naukowych będzie przygotowanie abstraktu na konferencję, wystąpienia ustnego oraz plakatu konferencyjnego.

Projekt PMW ma na celu profesjonalne wsparcie autorów prac medycznych, którzy pragną opublikować je w anglojęzycznych czasopismach naukowych.

Szkolenie zostało uznane za ważne i potrzebne wydarzenie edukacyjne przez liczne Towarzystwa Naukowe i Redakcje Czasopism Naukowych.

Tematy sesji:

1. How to write an abstract: key elements, common issues.
2. Scientific poster: structure, design and data presentation
3. Oral presentation: selecting content, data design and the speech
4. The elements of a paper: Introduction, Methods, Results and Discussion (IMRAD)
5. Writing in English: common problems, what makes text easy to read, using paragraphs effectively, jargon and technical terminology 6. Other types of writing: covering letter, response to referees comments
7. The editorial process: How a journal treats submitted articles, the peer-review process, why papers are rejected, what to do if your article is rejected/accepted.

Rejestracja oraz program szkolenia dostępne na stronie projektu:
www.propermedicalwriting.com

Bibliografia

  1. www.propermedicalwriting.com
Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2010-06-30]. PROPER MEDICAL WRITING w Krakowie. Protokół dostępu: http://www.genetyk.pl/doniesienia/7306?page=2 [Pobrano dnia: 2020-09-20].

podziel sie, promuj ten tekst

Dodaj komentarz