Kardiolog, Relacja / Reportaż

Sprawozdanie z 13 posiedzenia Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (SISN) PTK w Krakowie, 29 listopada 2006 roku

Tomasz Deptuch , 29.11.06

Obecni: doc. Adam Witkowski, doc. Jacek Białkowski, dr Maciej Lesiak, prof. Robert Gil, doc. Krzysztof Żmudka, dr Maciej Kośmider, doc. Dariusz Dudek, dr Andrzej Ochała, dr Dariusz Ciećwierz Posiedzenie Zarządu otworzył doc. Adam Witkowski oddając głos prof. Robertowi Gilowi poprosił o przedstawienie wniosków ze spotkania z Zarządem Głównym PTK.

Autor

Tomasz Deptuch

Obecni: doc. Adam Witkowski, doc. Jacek Białkowski, dr Maciej Lesiak, prof. Robert Gil, doc. Krzysztof Żmudka, dr Maciej Kośmider, doc. Dariusz Dudek, dr Andrzej Ochała, dr Dariusz Ciećwierz

Posiedzenie Zarządu otworzył doc. Adam Witkowski oddając głos prof. Robertowi Gilowi poprosił o przedstawienie wniosków ze spotkania z Zarządem Głównym PTK.

Postęp w pracach nad przekształceniem SISN w StowarzyszenieProf. Gil powiedział, że w czasie spotkania w ZG PTK głosy członków ZG co możliwości przekształcenia Sekcji w Stowarzyszenie były podzielone. Ostatecznie ustalono, że do 12 grudnia przedstawione będą kwestie, które skłaniają środowisko kardiologów inetrwencyjnych do uzyskania niezależności. Z formalno-prawnego punktu widzenia nie jest łatwo powołać samodzielną strukturę w ramach stowarzyszenia, jakim jest PTK. Doc. Witkowski powiedział, że istnieje prawna możliwość, aby powołać stowarzyszenie w ramach innej, większej struktury, ale jest rzadko wykorzystywana. Prof. Gil powiedział, że trzeba jeszcze na tym posiedzeniu ustalić, jakie są nasze oczekiwania. Doc. Witkowski powiedział, że wynajął prawnika, który przygotował opinię prawną, jak należy przeprowadzić nasze plany. Najprostszym z prawnego punktu widzenia rozwiązaniem jest zawiązanie nowego stowarzyszenia, a następnie afiliowanie go przy PTK. Ustalono wstępnie, że Sekcja musi liczyć co najmniej 400-500 członków, aby ubiegać się o przekształcenie w stowarzyszenie, oraz że przedstawiciel stowarzyszenia będzie stałym reprezentantem w Zarządzie Głównym.

Wybory nowego Zarządu SISN podczas Walnego Zgromadzenia na Warsztatach w Warszawie (19-21.04.2007)
Doc. Witkowski przypomniał zebranym, że w 20 kwietnia br, podczas Warsztatów w Warszawie, odbędą się wybory przewodniczącego i Zarządu Sekcji na kolejną kadencję, która obecnie będzie trwała 2 lata. Biorąc pod uwagę plany przekształcenia Sekcji w stowarzyszenie korzystna byłaby kontynuacja pracy Zarządu w jego obecnym składzie. Doc. Dudek zaproponował, aby 2-letnią kadencję po wyborach poświęcić na przygotowanie powołania stowarzyszenia, a na koniec kadencji dokonać przekształcenia. Prof. Gil powiedział, że nie będzie kandydować do Zarządu Sekcji, planuje natomiast kandydowanie na członka Zarządu Głównego PTK. Wszyscy pozostali członkowie Zarządu zadeklarowali chęć kandydowania w najbliższych wyborach. W toku dyskusji ustalono, że każdy z członków Zarządu powinien otrzymać pewien zakres działań, za które byłby odpowiedzialny i dobrać sobie ludzi do ich realizacji

Rozmowy z NFZ na rok 2007 i 2008
Odbyło się spotkanie z udziałem Prezesa NFZ Dr A. Sośnierza, doc. A. Witkowskiego, prof. G. Opolskiego i prof. L. Polońskiego, w czasie którego prezes Sośnierz poinformował, że nie ma obecnie możliwości wprowadzenie zmian w katalogu świadczeń, ponieważ wszelkie nadwyżki zostały przekazane na sfinansowanie podwyżek płac w służbie zdrowia. Propozycje uwolnienia ostrych zespołów wieńcowych z limitu punktowego oraz wprowadzenia mechanizmów pozwalających aktualizować procedury mogą być rozważone dopiero na rok 2008. Rozmawiano także o współpracy SISN PTK i NFZ w sprawie powstawania nowych pracowni hemodynamicznych, jednak nie doprowadziło to do sformułowania ostatecznych
wniosków. W ujęciu Zarządu SISN PTK należy włączyć Sekcję do konsultacji dotyczących zakładania nowych pracowni hemodynamicznych. Doc. Witkowski przypomniał, że Konsultant Krajowy, prof. G. Opolsk, wydał opinię, że te kwestie powinny być rozstrzygane przez konsultantów wojewódzkich w porozumieniu z Zarządem SISN PTK.

Pozostałe zagadnienia
Doc. Witkowski przedstawił nadesłaną przez SCAI propozycję wspólnego stanowiska w sprawie pracowni hemodynamicznych pracujących bez wsparcia kardiochirurgicznego na miejscu. Po krótkiej dyskusji Zarząd sześcioma głosami za zgodził się na poparcie tego stanowiska. Następnie doc. Witkowski poprosił zebranych o propozycje tematów, jakie Sekcja może przedstawić na swojej sesji podczas EuroPCR 2007. Prof. Gil powiedział, że przygotuje prezentację nt. zabiegów interwencyjnych z zastosowaniem systemów przeciwzatorowych. Prof. Białkowski zaproponował, że przygotuje prezentację nt. problemów związanych z zamykaniem okołobłoniastych VSD u dorosłych. Dr Ciećwierz zaproponował przedstawienie przypadku stentowania gałęzi okalającej samorozprężalnym stentem nitinolowym u chorej z uciskiem na GO po operacji MVR. Ustalono termin kolejnego spotkania Zarządu SISN PTK na 18.04.2007 w Warszawie.

Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2006-11-29]. Sprawozdanie z 13 posiedzenia Zarządu Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych (SISN) PTK w Krakowie, 29 listopada 2006 roku. Protokół dostępu: http://www.genetyk.pl/publikacje/7078 [Pobrano dnia: 2019-09-22].

podziel sie, promuj ten tekst

Słowa kluczowe

Dodaj komentarz

Komentarze