Artykuł prawno-medyczny, Chirurg, Genetyk, Ginekolog, Kardiolog, Onkolog, Radiolog

Obowiązek posiadania zestawu przeciwwstrząsowego

Mirosław Kiedrowski miroslaw.kiedrowski@activeweb.pl, 10.11.07

Autor

Mirosław Kiedrowski miroslaw.kiedrowski@activeweb.pl

Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, mają obowiązek posiadania zestawu przeciwwstrząsowego w gabinecie, w którym udzielane są świadczenia.[1]
Zestaw taki winien również znajdować się w neseserze lekarza, zatrudnionego w nocnej i świątecznej opiece wyjazdowej, neseserze położnej rodzinnej, gabinecie pielęgniarki szkolnej oraz w punktach ambulatoryjnych, realizujących nocną i świąteczną pomoc medyczną.

Odpowiedzialność w tej kwestii spada na podmiot, który zawarł umowę, a nie na konkretnego pracownika.
Również indywidualne i grupowe praktyki lekarskie są podmiotami, zobowiązanymi do posiadania takiego zestawu, tu jednak obowiązek wynika z konieczności udzielania świadczeń w nagłych przypadkach.[2]

W skład zestawu wchodzą nie tylko leki, ale również rurka ustno-gardłowa i maseczka do reanimacji.
Prawo określa, które z produktów leczniczych mogą stosować wszyscy fachowi pracownicy (np. pielęgniarki, położne), a które zarezerwowane są dla lekarzy / lekarzy dentystów / felczerów.
Produkty te mogą być nabywane bezpośrednio w hurtowniach farmaceutycznych, gdyż bezpośrednie ich zastosowanie przy udzielaniu pomocy doraźnej nie jest uznawane za obrót detaliczny tymi środkami.

Bibliografia

  1. 1. Molęda S. Prawo dla lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej. Wyd. II popr. Medicine Today Poland, Warszawa 2006, str. 61-62. 2. Art. 50 ust. 4 pkt 3 i ust. 8 pkt. 3 oraz art. 50a ust. 4 pkt 2 w zw. z art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.05.226.1943 tekst jedn. z późn. zm.)
Wypowiedź tego użytkownika jest wartościowa :

Jak należy nas cytować:

. [Opublikowano dnia: 2007-11-10]. Obowiązek posiadania zestawu przeciwwstrząsowego. Protokół dostępu: http://www.genetyk.pl/publikacje/7319 [Pobrano dnia: 2020-07-15].

podziel sie, promuj ten tekst

Dodaj komentarz

Kto czytał ten artykuł

  • korsak.rafal
  • alipet
  • k.skupinski

Komentarze